Történések
 
1%
 

Lélektől lélekig

Az MR1 Kossuth Rádió Vasárnapi Újság műsorában, 7 óra előtt pár perccel, hétről hétre szót kapnak keresztyén egyházak püspökei (római katolikus, református, evangélikus, görög katolikus) a Lélektől lélekig című rovatában. A Magyarországi Evangélikus Egyházat dr. Fabiny Tamás püspök képviseli. Az alábbi rovat a 2008 óta elhangzott igei gondolatokat tartalmazza.

Lélektől lélekig

MR1 Kossuth Rádió Vasárnapi Újság: Lélektől lélekig

KÉPEK: Az MR1 stúdiójában

KÉPEK: Az MR1 stúdiójában

Fabiny Tamás a mikrofon előtt. Készül a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság - Lélektől lélekig műsorának felvétele.

Bővebben…

2008.01.13 Fagy

Ezen a télen eddig hetvennyolcan fagytak meg ebben az országban, üt szíven a legfrissebb hír. A holnapi újságokban talán még nagyobb szám jelenik meg, és hétről hétre sikerül majd növelni ezt a halálos rekordot. Eddig hetvennyolcan. ...

Bővebben…

2008.02 Aprók

Két hét múlva el kell búcsúznunk tőlük. Pedig valósággal hozzánk nőttek, részei voltak hétköznapjainknak. Most, mindennek a végén, az elszakadás előtt azért talán némi lelkiismeret-furdalást érzünk, hogy egyre kevésbé becsültük őket. ...

Bővebben…

2008.03.30 Jézus két tanítványa

Ma reggel Jézus két tanítványáról szeretnék szólni. Mindketten ízig-vérig húsvéti személyiségek. Az elsőről János evangéliumában olvashatunk, és mint hitetlen Tamás híresült el. ...

Bővebben…

2008.06.22 EB

Még egy hétig tart a foci Európa-bajnokság. Alighanem már meg is szoktuk, hogy az ilyen világeseményeken mi legfeljebb csak vendégként lehetünk jelen, a partvonalon kívülről nézhetjük a nagyok játékát. ...

Bővebben…

2008.07.06 Fel a fejjel

"Fel a fejjel!", élünk számtalanszor ezzel a szófordulattal, amely azonban a maga közhelyszerűségével annyira semmitmondó. Üresen kong a szó, hányaveti gesztussá lesz a hátbaveregetés. ...

Bővebben…

2008.07.13 Igen-igen

Ma az adott szó becsületéről szólok. Az igen és a nem egyértelműségéről. A kimondott és a leírt szó hiteléről. Jézus így tanít a Hegyi beszédben:„...a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem, ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van.” ...

Bővebben…

2008.07.27 Szabadság

Rabok legyünk, vagy szabadok? Normális körülmények között egyértelmű a válasz. A történelem azonban sokszor teremt olyan helyzetet, amelyben minden a feje tetejére áll. Esterházy Péter egy irónikus írása ebben a szellemben fogant. ...

Bővebben…

2008.10.19 Elveszett fiú

A rendőrségi közlemény több újságban is megjelent: Eltűnt egy 17 éves fiú, Szabad Ádám. Személyleírása a következő: 183 cm magas, vékony testalkatú. Szeme kék, haja sötétbarna. ...

Bővebben…

2008.11.30 Advent

Márk evangéliumának elején Keresztelő János így prédikál: „Kiáltó hangja szól a pusztában: Készítsétek az Úr útját!” ...

Bővebben…

2008.12.21 A hajléktalan Jézus

Egy karácsonyi népdalban így éneklünk: „Jézus ágyán nincsen paplan, / Jaj, de fázik az ártatlan…” Néhány évvel ezelőtt történt. Fiatalokkal két nappal karácsony előtt a Kőbányai úti hajléktalanszállón jártunk. ...

Bővebben…

2009.01.04 évi ige

A bibliaolvasó Útmutató nemcsak az egyes napokra, hanem az egészévre is kijelöl egy igét. 2009-ben ez így hangzik: „Ami lehetetlen az embereknek, az Istennek lehetséges” ...

Bővebben…

2009.01.11 Hulló karácsonyfák

A nyolcadik emeleti lakó legalább a folyosóra kivonszolta a fát. Még az sincs kizárva, hogy le is tekintett a nagy dobás előtt. ...

Bővebben…

2009.01.25 Imahét vége

Ma ér véget az ökumenikus imahét, amelynek keretében hívő emberek estéről estére ellátogattak egymás templomába, közösen imádkozva a keresztény egység megvalósulásáért. ...

Bővebben…

2009.02.22 Romák

Egy régi legenda szerint a cigányok elloptak egy szöget abból a négyből, amellyel a rómaiak Jézust meg akarták feszíteni. Így a Megváltó valamivel kevesebbet szenvedett, hiszen négy helyett csak három szöget vertek kezébe, lábába.

Bővebben…

2009.03.22 Amikor meghajlik a lélek

A 40 napos böjti időszak közepén vagyunk. Mi is tanít a Biblia a böjtről? Az Ószövetség szerint ez a teljes vagy részleges tartózkodás ételtől, italtól, esetleg a házastársi érintkezéstől. ...

Bővebben…

2009.04.19 Lomtalanítás

„Micsoda szégyen! Hogy ezt kellett megérnem! – méltatlankodott az ócska hűtőszekrény, amikor határozott mozdulatokkal a járda szélére állították. ...

Bővebben…

2009.05.17 Rogate

A húsvét utáni vasárnapok ősi latin nevet viselnek. A mait úgy hívják: Rogate, azaz „imádkozzatok!” A keresztény élet három pillére az ige hallgatása, annak cselekvése és az imádság. ...

Bővebben…

2009.06 Európa

Bernard Henri-Lévy francia író, filozófus egyszer így fogalmazott: „Európa nem egy hely, hanem egy gondolat.” A kontinenssel kapcsolatban egy mítoszt és egy álmot kell felidéznünk. ...

Bővebben…

2009.07.26 Egyetértésben élni

Több helyütt is megnéztem a 133. zsoltárt, ám bevallom, hogy mind a héber eredetiben, mind a különbözõ fordításokban valami mást találtam: az atyafiak együtt vannak, együtt élnek, együtt lakoznak. ...

Bővebben…

2009.08.09 Nincs közös akarat

Görgey Gábor Nincs közös akarat címû versében így ír „Valahányszor minden lakó Egyszerre sóhajt, A bérház fölemelkedik, Mint egy kivilágított léghajó, Csakhogy egyszerre sohasem Sóhajt minden lakó, Ezért nem emelkedik föl a bérház, Mint egy kivilágított léghajó.” ...

Bővebben…

2009.09.13 Császárnak

„Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené” - mondja Jézus az evangéliumokban. Találó aforizma ez, amolyan jézusi bon mot. ...

Bővebben…

2009.10.16 Reformáció

Október a reformáció hónapja. A hagyomány szerint Luther Márton ágostonrendi szerzetes 1517. október 31-én szögezte ki az egyház megújítását szolgáló 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. ...

Bővebben…

2009.11.15 Marci Bácsi

Keresztapám, Józsa Márton, nagy elbeszélő volt. Prédikációiban is mindig történeteket mesélt, ezért gyerekként is szívesen hallgattam őt. Most felidézek egy tőle hallott esetet. ...

Bővebben…

2009.12.20 Karácsony

„A rész és az egész”. A Szentírás karácsonyi elbeszélése egyértelműen az egészet akarja átfogni. Az angyali szózat így hangzott: „hirdetek nektek nagy örömöt, amely az egész nép öröme lesz”, mire a pásztorok ezt mondták egymásnak: „menjünk el egészen Betlehemig” ...

Bővebben…

2010.01.10 A hó bibliai jelentősége

A nagy havazásban elgondolkodtam a hó bibliai jelentőségén, továbbá eszembe jutott néhány ide vágó vers a magyar irodalomból. Ezeket most megosztom a Vasárnapi Újság hallgatóival. Lesz közöttük derűsebb és lesz komolyabb üzenet is - fogadják mindkettőt szeretettel. ...

Bővebben…

2012.01.01 Erőtlenség által.doc

A világ közel száz országában olvassák rendszeresen a Bibliát az ún. Losungen alapján, amely magyarul Bibliaolvasó Útmutató címen jelenik meg. Ebben nemcsak minden napnak, hétnek és hónapnak, hanem esztendőnek is megvan a kijelölt szentírási igéje. ...

Bővebben…

2012.02.26 Három megbékélés.doc

Minden vallás szükségesnek tartja az Istennel való viszony rendezését. Pogány kultuszokban ez mindig a haragvó istenség kiengesztelését jelenti, áldozatokon keresztül. A keresztyénségben ez másként van. ...

Bővebben…

2012.03.25 Idő

Elvettek tőlünk egy órát! Nem hajdani szovjet katonák sajátos gyűjtőszenvedélyére utalok, hanem a nyári időszámítás kezdetére. Ma hajnalban kettő és három között nem volt idő. ...

Bővebben…

2012.05.20 Adózás.doc

„Mester, elkészítetted-e már az adóbevallásodat?” - kérdezhette-e ilyet Jézustól. Látni fogjuk, talán nem is olyan abszurd ez a felvetés. Egy olyan bibliai történetre utalok, amely éppen az adófizetésről szól.

Bővebben…

2012.06.17 Ároni Áldás.doc

Gyerekkoromban számon tartottam, hogy mi evangélikusok háromszor állunk fel a templomban. Először az oltári ige, másodszor a prédikációs alapige elhangzásakor, harmadszor pedig az úgynevezett ároni áldáskor. Ezt a harmadikat akkor még azért szerettem, mert tudtam mindjárt vége az istentiszteletnek.

Bővebben…

2012.07.08 Jézus is szerette a játékot.doc

„Üresek a kapuk!” – kiáltja el magát kamaszkorú Marci fiam, és máris gázolunk a vízbe, hogy ismét vízilabdázzunk. Általában magyar–orosz olimpiai döntőt játszunk. Az évek óta kialakult szereposztás szerint nekem egyidejűleg közvetítenem is kell a játékot. ...

Bővebben…

2012.08.05. Olimpia 2012.doc

Amikor Gyurta Dániel megtudta, hogy a 200 m-es mellúszásban világcsúccsal olimpiai aranyat nyert, nem az öklét rázta, nem is a vízbe csapott, hanem mindkét kezével felfelé mutatott. Amikor ennek értelméről kérdezték, rejtélyesen csak annyit mondott, hogy ez maradjon az ő titka. ...

Bővebben…

2012.09.16 Móra.doc

Ilyenkor, szeptemberben feltűnően sok lehajtott fejű kisgyereket látok, ami aztán eszembe juttatja Móra Ferenc Szeptemberi emlék című novelláját. Az írás központi hőse a másodikos gimnazista kisfiú, aki a család szegénysége miatt nem járhat iskolába. ...

Bővebben…

2012.10.14. Beteg egyház.doc

Októberben, a reformáció hónapjában világszerte megemlékezünk arról, hogy Luther Márton kiszögezte híres 95 tételét a wittenbergi vártemplom kapujára. E közel 500 évvel ezelőtti esemény mellet arról is szólnunk kell, hogy éppen 50 évvel ezelőtt nyílt meg a II. vatikáni zsinat. ...

Bővebben…

2012.11.11 Szeressétek a gyermekeket

Szabó Lőrinc így könyörög Szeressétek a gyermekeket című versében: „Fák, csillagok, állatok és kövek szeressétek a gyermekeimet.” Majd ki is fejti, miért éppen őket kérleli: „Az ember gonosz, benne nem bízom, De tűz, víz, ég, s föld igaz rokonom. Igaz rokon, hozzátok fordulok” (…) ...

Bővebben…

2012.12.30 Nincs itt maradandó városunk

Az esztendő utolsó napjai egy költözéshez hasonlítanak. Rendszerezzük, összepakoljuk dolgainkat, számba vesszük, mit tudunk magunkkal vinni, kitől kell még elbúcsúznunk, milyen ügyeket kell még lezárnunk, majd szépen betesszük magunk mögött az ajtót, és ráfordítjuk a kulcsot arra a házra, amelynek homlokzatán a 2012-es szám áll. ...

Bővebben…

2013.01.27.Farsang.doc

A bibliai Prédikátor könyvében olvassuk, hogy „megvan az ideje a sírásnak, és megvan az ideje a nevetésnek. Megvan az ideje a gyásznak, és megvan az ideje a táncnak” (Préd 3,4). Ezekben a hetekben éppen ennek, a táncnak és a nevetésnek az ideje van itt, hiszen a farsangi időszakban vagyunk. ...

Bővebben…

2013.02.10.Esztus.rtf

Épen tíz éve, 2012 februárjában halt meg Andorka Eszter evangélikus lelkész. Gyilkosság áldozata lett. Éppen olyan valaki oltotta ki az életét, akin – és sok hasonló helyzetű emberen – ő önzetlenül segíteni próbált. A most következő néhány percben Esztusnak szeretnék emléket állítani. ...

Bővebben…

2013.03.17.Nemzeti összefogás

„Prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak” – olvassuk az Apostolok cselekedeteiről írott könyvben. Amikor ezekben a napokban a márciusi ifjakra emlékezünk, akkor tudnunk kell, hogy bátorságuk nem előzmény nélküli. Lehet, hogy maguk sem voltak annak tudatában, de valahol az idézett bibliai mondat jegyében cselekedtek. ...

Bővebben…

2013.04.21. Sarepta egykor és ma

Budán ma tesszük le az új Sarepta otthon alapkövét. A több évtizedes múltra visszatekintő diakóniai intézményben már eddig is 99 idős, és 77 súlyos fogyatékkal élő ember, köztük sok kisgyerek él. A Sareptát az a Sztehlo Gábor alapította, aki a vészkorszakban evangélikus lelkészként előbb több ezer zsidó gyermeket mentett meg, majd a B-listázások idején azokat gyűjtötte össze a maga Gaudipolisában, akiknek szüleit bebörtönözték. ...

Bővebben…

2013.05.23.Szentháromság

Szent Ágoston egyszer a tengerparton sétált és a Szentháromság titkán elmélkedett. Egyszer csak észrevette, hogy egy apró gyerek kagylóval a tenger vizét egy gödröcskébe próbálja átmeríteni. Megkérdezte tőle, mit művel? A kisfiú bátran megfelelt: látod, a tenger vizét akarom ide átönteni. ...

Bővebben…

2013.06.09 Árvíz.doc

Áradnak a folyók. A Duna vízszintje évszázados rekordokat dönt meg. Bárhova tekintünk, lezárt utak, otthonaikból kimentett idősek, csónakkal közlekedő férfiak, önfeláldozó katasztrófaelhárítók – és homokzsákokat pakoló önkéntesek látványa fogad minket. Az aggodalom és segítés közepette álljuk meg most néhány percre, és gondoljuk végig, mit is ír a Biblia az árvizekről. ...

Bővebben…

2013.07.07 A samáriai asszony.doc

Nyári hőségben különösen törekednünk kell arra, hogy bőségesen vegyünk magunkhoz folyadékot. Bizony, még a Bibliában is szó van szomjúságról, a kiszáradás veszélyéről és arról, hogy eleget kell inni. Persze mondanom sem kell, hogy ennek metaforikus tartalma is van. ...

Bővebben…

2013.07.28 A túlsó parton.doc

Múlt héten átúsztam a Balatont. Talán nem számít dicsekvésnek ez a bejelentés, hiszen mára igazi tömegsporttá vált a Révfülöp és Balatonboglár közötti 5,2 km leúszása. Meglehet, foglalkozási ártalom, de bizony úszás közben számos bibliai történet jutott eszembe. ...

Bővebben…

2013.09.01 Van egy álmom

50 évvel ezelőtt hangzott el Martin Luther King híres beszéde az amerikai fővárosban. A Capoliumon negyed millió ember – feketék és az ő polgárjogi törekvéseikkel rokonszenvező fehérek sokasága – hallgatta a baptista lelkipásztor átszellemült szavait: „I have a dream – van egy álmom…” Lincoln elnök hatalmas szobránál a később meggyilkolt King tiszteletes arról szólt, hogy a Függetlenségi Nyilatkozat nagyszerű szavaival annak idején az ország minden lakosa számára egy kötelezvényt állítottak ki. ...

Bővebben…

2013.09.29 Nádszál.doc

Ézsaiás egyik próféciája az ÚR szolgájáról szó, aki „nem kiált, nem lármáz, nem hallatja szavát az utcán”, akiben az Úr a maga lelkével ajándékozott meg és akiben ő gyönyörködik. Az Újszövetség fényében azt valljuk, hogy a prófécia Jézusban teljesedett be. Ő nem uralkodni jött, hanem szolgálni. ...

Bővebben…

2013.10.20 Maléter.doc

Október 23-hoz közeledve koszorút helyeztünk el az evangélikus egyház Üllői úti székházának falán. Maléter Pál emléke előtt hajtottunk fejet, aki az 1930-as évek végén az épületben akkor működő Luther Otthon lakója volt. Kevesek előtt ismert az ő evangélikus kötődése. ...

Bővebben…

Könyvben is: Kereszt fogantyú nélkül

Könyvben is: Kereszt fogantyú nélkül

Megjelent könyv formájában Fabiny Tamás Lélektől-lélekig rovatban elmondott áhítatainak gyűjteménye, a Luther Kiadó gondozásában. A 2008 és 2013 között elhangzott igei gondolatok öt kategóriába vannak sorolva, összesen hetvenegy: Hétköznapok, Ünnepek, Bibliai tájakon, Közös ügyeink, Személyes hangon.

Bővebben…

2013.11.24 Magzat

A debreceni szülészeti klinikán császármetszéssel hozták világra azt a csecsemőt, akinek édesanyja hónapok óta agyhalott állapotban volt. A 31 éves asszonyt agyvérzéssel, életveszélyes állapotban szállították kórházba, ahol hiába küzdöttek életéért, elveszítették őt. ...

Bővebben…

2014.01.05 Heródes vizkeresztje

Holnap lesz Vízkereszt, vagy más néven háromkirályok ünnepe. A Máté írása szerinti evangéliumban megörökített elbeszélés azt a világraszóló változást juttatja kifejezésre, hogy a pogány, keleti világ is felismeri Jézusban a megváltót és hódolni kíván előtte. ...

Bővebben…

2014.03.23 Ordass Lajos

Merünk-e nemet mondani? Vissza tudjuk-e utasítani a szélsőségeket, akár jobbról, akár balról támadnak? Fel tudjuk-e emelni szavunkat az önkény ellen és az emberi méltóság érdekében? Ordass és számos más hitvalló példája mutatja, hogy ez igenis lehetséges.

Bővebben…

2014.05.04 Anyák napja

Három édesanya arcát szeretném megrajzolni. A harmadikhoz a hallgató segítségét kérem: ki-ki próbálja megrajzolni saját édesanyja arcvonásait...

Bővebben…

2014.08.25 Takaró vagy takarodó

A napokban a zugligeti Szent Család Plébánia templomában emlékeztünk meg a Magyar Máltai Szeretetszolgálat megalakulásának 25 éves jubileumáról. ...

Bővebben…

2014.10.26 Protestor

Félreértjük a reformáció üzenetét, ha annak lényegét a tiltakozásban ragadjuk meg. A latin szónak korántsem volt mindig ilyen tagadó jelentése ...

Bővebben…

2014.02.07. Villamos

Számos internetes portál közölte azt a mobiltelefonon rögzített jelenetet, amely Budapesten, a 49-es villamoson játszódott le. Középpontjában a jegyellenőr és egy utas hangos szóváltása áll...

Bővebben…

2015.01.04. Befogadás

A szenvedőknek és elesetteknek hirdethetjük: Isten közöttük akar lakni...

Bővebben…

2015.02.01. Farsang - A bor teológiája

...Ez azt is jelenti, hogy minden földi jó – lakodalom vagy farsangi bál – csak halvány előképe annak az örömnek, amelyet Isten az örökkévalóság keretei között kínál az embernek...

Bővebben…

2015.03.15 A 12 pont és a 10 parancsolat

Idézzük emlékezetünkbe a márciusi ifjak követeléseit, de ne feledjük soha a jó öreg Mózes tízparancsolatát.

Bővebben…

2015.06.06. Pedagógusok

Pedagógusnapon minden tanárra tisztelettel gondolok, tekintet nélkül arra, hogy valaki egyházi vagy világi intézményben oktat.

Bővebben…

2015.07.04. - Husz János

„A ludat ma ugyan megégetitek, száz év múlva azonban egy hattyú jön, akit nem égethettek meg”

Bővebben…

2015.07. Kard, kasza

...eljön az idő, hogy az emberek kardjaikból ekét kovácsolnak, és lándzsáikból metszőkéseket...

Bővebben…

2015.08.31. Migránsok

Sóhajtva szedte elő a kötszert a nyeregtarisznyából, rutinosan látta el a 2333. sebesültet...

Bővebben…

2015.09.20. Róma - Luther tér

Nos, ha ma taxiba ülnék Rómában, így szólhatnék: „Piazza Martin Lutero, prego”

Bővebben…

2015.04. - Szépség

Talán meghökkentőnek hangzik, de az evangéliumok nem kevesebbet hirdetnek, mint hogy szép az Isten!

Bővebben…

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
Elérhetőségek

logo magyar kicsi.jpg

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel:06-1/394-2335 Mobil:06-20/824-4111 eszaki.kerulet@lutheran.hu

Munkaterv 2016

Északi és országos programok 2016.jpg

Északi és kerületi programok 2016
Próféta a saját hazájában?

Próféta a saját hazájában.jpg

Kerületi Krónika 2014

Kerületi Krónika 2014 fedő.jpg

Lélektől-lélekig

Lélektől-léleig

Kereszt fogantyú nélkül

Kereszt fogantyú nélkül

Evangélikus hit- és erkölcstan

Hit és erkölcstan

Evangélikus Videótár

videotár

« 2019. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031