Történések
 
1%
 

Evangélikus videótár

Örömmel tesszük közkinccsé azokat az ismeretterjesztő és hitépítő filmeket, amelyek Fabiny Tamás 1996 és 2008 között a Duna Televízióban készített. Ez a közszolgálati csatorna – amelyet „a nemzet televíziójának” is szoktak nevezni – rendszeresen sugároz vallási műsorokat is, amelyek a magyarországi vagy a világban bárhol élő evangélikusság életét mutatják be. Összesen 176 filmet adunk közre, amelyek letölthetők. Kategóriák: Dokumentum, Egyháztörténeti, Ismeretterjesztő, Istentisztelet, Kulturális, Missziói, Portré, Találkozó, Ökumenikus.

A filmek leírásai, az azokban való keresési lehetőség, illetve a letöltés a http://videotar.lutheran.hu/ oldalon található.

1.) 1996. Karácsonyi műsor (39m09s)

2.) A misszió mai formái (39m58s)
3.) Ötszáz éve született Melanchthon (41m08s)
4.) Kettős tükör: lelkészek híres gyermekei (40m05s)
5.) Új protestáns templomok (35m04s)
6.) Az egyházak és a nemzeti identitás (35m03s)
7.) Jézus-szerepek a színpadon (35m09s)
8.) 50 éves a Lutheránus Világszövetség (36m34s)
9.) A genfi Ökumenikus Központ (35m11s)
10.) A johanniták (34m57s)
11.) Csendes hitvallók - Kinczler Irén portréja (34m52s)
12.) Wittenberg hajnalcsillaga - Bóra Katalin a reformátor Luther Márton felesége és munkatársa (29m33s)
13.) Egyházi iskolák (35m05s)
14.) Csepregi Béla portréja (30m30s)
15.) Neuendettelsau, „az evangélikus Róma” (31m14s)
16.) Egy világkollégium Erlangenben (30m12s)
17.) A langenzenni kolostortemplom (29m43s)
18.) Nagy András és Kovács Bálint portréja (30m43s)
19.) Melanchthon-kiállítás (Levelek Európának) (33m52s)
20.) A reformáció ünnepe (30m23s)
21.) Erdélyi Géza portré (30m12s)
22.) Rendhagyó lelkészházaspárok (32m24s)
23.) Nyíregyházi segélyszolgálat (36m24s)
24.) Albert Schweitzer: Az élet tisztelete (30m04s)
25.) Egyházi szolgálat börtönben, katonaságnál, rendőrségnél (30m43s)
26.) Áldó hatalmak oltalmában (30m41s)
27.) „Nemcsak ép testben...” Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai Tatán (31m24s)
28.) Orando et laborando 2000 - a Debreceni Református Kollégium Öregdiákjainak I. Világtalálkozója (29m55s)
29.) „Itt vagyok, engem küldj” - az evangélikus fiatalok III. Szélrózsa találkozója (30m04s)
30.) Baptista világtalálkozó Nagyváradon (30 perc)
31.) Egy egyházkerület feltámadása (31m02s)
32.) Hannover EXPO 2000. A magyar pavilon egyházi vonatkozásai (31m54s)
33.) Ökumené a hannoveri világkiállításon 2000. (31m15s)
34.) Vallomások és várakozások az új évezred küszöbén (59m55s)
35.) Romok és remények - Magyar egyházak a Délvidéken (01h06m20s)
36.) Az Egyházak Világtanácsa az erőszak ellen (59m38s)
37.) Roma közösségek és az egyházak (59m55s)
38.) 1848 és az egyházak (1h00m09s)
39.) Száz éve született Ordass Lajos evangélikus püspök (1h00m00s)
40.) Az Ökumenikus Charta aláírása Strasbourgban (59m48s)
41.) A gyermek az egyházban (1h00m27s)
42.) Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem akadémiai napjai az erdélyi Illyefalván (1h00m00s)
43.) Albánia egyházainak feltámadása (1h00m20s)
44.) Boldogi búcsú (59m17s)
45.) Egyház és média (59m50s)
46.) Kelj fel, és járj! III. Országos Evangélikus Találkozó Orosháza (59m57s)
47.) A reformáció emléknapja (A 2000. október 31-i adás rövidített változata) (30m02s)
48.) Misszió a nagyvárosban (PMTI, repülőtéri lelkigondozás, Üdvhadsereg) (30m53s)
49.) Az imádság (31h07s)
50.) Európa hite - a grazi Ökumenikus Találkozó (35m06s)
51.) A Lutheránus Világszövetség Hong-Kong-i nagygyűlésének nyitó istentisztelete (59m57s)
52.) Hungaria Regia (29m12s)
53.) „Ezer esztendő előtted” - A Magyar Reformátusok Világszövetségének IV. világtalálkozója (59m43s)
54.) A reformáció emléknapja (50m18s)
55.) Szibériai passió (59m50s)
56.) Hetvenöt éves Pátkai Róbert angliai evangélikus püspök – Istenfélelem megelégedéssel (26m28s)
57.) A gályarab prédikátorok emlékezete (59m45s)
58.) A reformáció dalai (43m48s)
59.) A Gémes „egyházaspár” (28m41s)
60.) Magyar evangélikusok Bécsben (26m10s)
61.) Százötven éves a Károli Gáspár Református Egyetem (28m31s)
62.) Új evangélikus templomok és találkozóközpontok a Balatonnál - Találkozások házai (26m12s)
63.) Éneklő reformáció Németországban I. (30m02s)
64.) Éneklő reformáció Németországban II. (30m04s)
65.) Éneklő reformáció Nyugat-Magyarországon III. (30m19s)
66.) Éneklő reformáció Észak-Magyarországon IV. (30m20s)
67.) Éneklő reformáció a török hódoltság területén V. (30m03s)
68.) Éneklő reformáció a Dunántúlon VI. (30m12s)
69.) Éneklő reformáció a Felvidéken VII. (29m54s)
70.) Éneklő reformáció Kelet-Magyarországon VIII. (30m17s)
71.) Éneklő reformáció Partiumban és Erdélyben IX. (30m20s)
72.) Evangélikus istentisztelet a fasori templomban (46m50s)
73.) Evangélikus istentisztelet a Deák téri templomból (1h00m58s)
74.) Evangélikus istentisztelet Farádról (1h00m38s)
75.) Evangélikus istentisztelet a budavári templomból (1h02m00s)
76.) Evangélikus istentisztelet a kőbányai templomból (58m32s)
77.) Evangélikus istentisztelet a soproni templomból (1h05m04s)
78.) Evangélikus istentisztelet a fasori templomból (58m58s)
79.) Evangélikus istentisztelet Nagytarcsáról (59m35s)
80.) Evangélikus istentisztelet a budahegyvidéki templomból (59m49s)
81.) Evangélikus istentisztelet a fűrészmezei templomból (Hosszúfalu/Hétfalu - Barcaság) (1h00m39s)
82.) Evangélikus istentisztelet Csömörről (1h00m45s)
83.) Kelenföldi istentisztelet (Tamás Mise) (1h01m40s)
84.) Akit háromszor szólított meg Jézus I. (Túróczy Zoltán) (26m19s)
85.) Akit háromszor szólított meg Jézus II. (Túróczy Zoltán) (26m28s)
86.) Szolgálat a határon túl. Az ipolyszakállosi evangélikus szórványgyülekezet templomának újjászentelése (26m20s)
87.) „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem” Fabiny Tamás az új evangélikus püspök (26m10s)
88.) Magyar protestánsok Észtországban (26m00s)
89.) „Tenyerembe véstelek” Pillanatképek a VI. Szélrózsa Találkozóról (25m54s)
90.) Az evangélikus konfirmáció. Híd két szentség között (26m04s)
91.) 450 éves a magyar evangélikus lelkészképzés (26m22s)
92.) Járosi Andor, a kolozsvári Wallenberg (27m04s)
93.) József Attila istenes versei (25m53s)
94.) Magyar Evangélikus Konferencia (MAEK) – Orosháza (26m43s)
95.) Egy hiteles hang - Novotny Zoltán sportriporter és presbiter (26m14s)
96.) „Hívásod van” IV. Szélrózsa találkozó 1. rész (28m27s)
97.) „Hívásod van” IV. Szélrózsa találkozó 2. rész (27m49s)
98.) Műholdas evangelizáció Essenből – Pro Christ 2003 (26m21s)
99.) Evangélikus Egészségügyi Központ születik (27m37s)

100.) II. Keresztyén Ifjúsági Találkozó, Budapest (Kit kerestek?) (28m14s)
101.) „Gyógyulást a világnak” (IV. Országos Evangélikus Találkozó, Székesfehérvár) (28m25s)
102.) A Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlése a kanadai Winnipegben I. rész (28m39s)
103.) A Lutheránus Világszövetség 10. nagygyűlése a kanadai Winnipegben II. rész (27m58s)
104.) Luther Márton szellemi öröksége szerte a világban, Winnipeg III. rész (27m19s)
105.) „Amikor az atyafiak együtt muzsikálnak” (26m17s)
106.) Isten angyalainak sokszor nincsen szárnya (26m13s)
107.) Erős vár az utódoknak – templom a budaörsi gyülekezetnek (26m34s)
108.) „Megláttam népem nyomorúságát” Rákoskeresztúri evangélikusok a Gulágon (26m16s)
109.) A keresztfa tövében: mozgássérültek passiójátéka – In memoriam Andorka Eszter (26m04s)

110.) Otthonom a csend – portré Völgyessy Szomor Fanniról (26m17s)

111.) Egy Petrőczi-vers kései folytatása (25m59s)
112.) Húsz év után I. rész (26m09s)
113.) Húsz év után II. rész (26m05s)
114.) Evangélikus Egyház 1974 (26m04s)
115.) „Adj szolgádnak engedelmes szívet” - Evangélikus püspökavatás Erdélyben (26m08s)
116.) „A pislogó mécses ne aludjon ki” Harangszentelési ünnep őriszigeti evangélikus gyülekezetben (26m06s)
117.) Szent Mihály szelleme Erdélyben - Evangélikusok Négyfaluban (26m48s)
118.) Luther a filmvásznon (26m38s)
119.) Magyar protestáns gyülekezetek Nyugat-Európában (27m42s)
120.) „Zsoltár politikushangra” Dag Hammarskjöld élete és gondolatai (26m19s)
121.) 100 éve született a mártír teológus Dietrich Bonhoeffer (25m54s)
122.) Atyai örökség vagy Isten ajándéka? Lelkésznemzedékek a Gáncs családban (26m21s)
123.) A lutheránus forradalom I. rész (29m24s)
124.) A kálvinista forradalom II. rész (26m19s)
125.) Az erdélyi forradalom III. rész (27m40s)
126.) A láng új hazája: Németország - Svájc IV. rész (29m05s)
127.) A láng új hazája: Ausztria, Nagy-Britannia V. rész (28m39s)
128.) A bíboros forradalma VI. rész (28m23s)
129.) „Hosszú élettel elégítem meg őt…” - 100 éves Dobos Károly (28m20s)
130.) Pesterzsébeti istentisztelet (1h00m17s)
131.) Az egyház veteményeskertje - Alberti és szarvasi iskolák (28m12s)
132.) Württembergi magyar protestánsok között (29m12s)
133.) Kossuth Lajos és az egyházak (28m04s)
134.) Tamás mise. A keresők Istentisztelete. (Bp-Kelenföld) (1h01m40s)
135.) Találkozások házai. Új evangélikus templomok és találkozóközpontok a Balatonnál (26m12s)
136.) „Tenyerembe véstelek” Pillanatképek a 6. Szélrózsa Találkozóról (25m54s)
137.) „Óvatos Ikarusz” – portré Bódi Emese teológiai tanárról (26m15s)
138.) „Vízkereszt Vönöckön” – Vendégségben a Kovács lelkészházaspárnál (26m01s)
139.) Vanyarci istentisztelet (59m03s)
140.) „Istennek szolgálunk” - Egyházfiak az evangélikus egyházban (26m22s)
141.) Tamás mise – a megszólítás új formája - Budavár (25m46s)
142.) Magyar emlékek Németországban (30m48s)
143.) Isten jegyzője - Luther és az irodalom (30m19)
144.) „Újat cselekszem” - Missziói Nap a három evangélikus egyházkerületben (25m56s)
145.) Tanévzáró istentisztelet (Nyíregyháza, Nagytemplom) (60m00s)
146.) „Békesség néktek” – Pillanatképek az 5. Országos Evangélikus Találkozóról (26m09s)
147.) „Nyitott ajtót adtam eléd” - A nyírtelki evangélikus közösség (26m17s)
148.) A III. Európai Ökumenikus Találkozó Nagyszebenben (26m23s)
149.) Magyar gályarabok és vándordiákok az ellenreformáció idején (26m10s)
150.) Evangélikus istentisztelet - Acsa (1h00m20s)
151.) Ott áll a valóságban - Józsa Márton a templomépítő I. rész (39m10s) II. rész (28m10s) (67m20s)
152.) Az Evangélikus Rádiómisszió tíz éve (26m16s)
153.) „Felségednél sorsunk…” - II. Evangélikus Népzenei Találkozó (26m30s)
154.) A forradalom lelke: 1848 és az egyházak (27m48s)
155.) „Pusztán azért kell segíteni, mert ember…” - Az Evangélikus Egyház nyíregyházi Oltalom Szeretetszolgálata (27m10s)
156.) Szeretni zenével, szóval, tánccal - Az evangélikus Ladik rendezvényei (26m28s)
157.) Pünkösdi evangélikus istentisztelet közvetítése felvételről Sepsiszentgyörgyből (1h00m18s)
158.) 29. Kaláka Fesztivál (Miskolc) (1h06m04s)
159.) Szélrózsa a határon – Pillanatképek a 7. Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozóról (26m19s)
160.) Sötétségből a fény felé – Alkoholmentő misszió (26m05s)
161.) A reformáció jegyében (35m01s)
162.) Egy gyülekezet, egy templom Szentendrén (26m09s)
163.) Evangélikus istentisztelet közvetítése Révfülöpről (1h00m23s)
164.) „Embernek lenni rangot jelent” - beszélgetés a 83 éves Hafenscher Károllyal (26m08s)
165.) Adventi üzenet (35m05s)
166.) Látogatóban Mészöly Dezsőnél (35m24s)
167.) Életem ideje kezedben van Istenem (34m56s)
168.) Protestáns gyülekezetek és templomok 1848-49-ben (36m44s)
169.) Virágvasárnapi kérdés (34m54s)
170.) Látogatóban Grynaeus Tamásnál (35m06s)
171.) Pünkösdi üzenet (35m09s)
172.) Isten rendjében élve (34m59s)
173.) Táborokban jártunk (35m02s)
174.) Látogatóban Gyapay Gábornál (35m04s)
175.) A reformáció hónapja (35m00s)
176.) Életünk alapja (35m02s)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
Elérhetőségek

logo magyar kicsi.jpg

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 24. Tel:06-1/394-2335 Mobil:06-20/824-4111 eszaki.kerulet@lutheran.hu

Munkaterv 2016

Északi és országos programok 2016.jpg

Északi és kerületi programok 2016
Próféta a saját hazájában?

Próféta a saját hazájában.jpg

Kerületi Krónika 2014

Kerületi Krónika 2014 fedő.jpg

Lélektől-lélekig

Lélektől-léleig

Kereszt fogantyú nélkül

Kereszt fogantyú nélkül

Evangélikus hit- és erkölcstan

Hit és erkölcstan

Evangélikus Videótár

videotár

« 2019. január »
január
HKSzeCsPSzoV
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031